• This is slide 1 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by NewBloggerThemes.com...
  • This is slide 2 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by NewBloggerThemes.com...
  • This is slide 3 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by NewBloggerThemes.com...
  • This is slide 4 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by NewBloggerThemes.com...
  • This is slide 5 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by NewBloggerThemes.com...

Thursday, October 25, 2012

Sample Essay: Ang Aking Magagawa Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya 

Sample Essay

Topic/Title from Honna Hermias
Original Topic/Title submitted Magagawa Ko Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya 


Ang Aking Magagawa Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya

Ang pag-unlad ng estado ng isang pamilya ay nakasalalay sa responsableng pagganap ng mga tungkulin ng bawat miyembro nito. Nagmumula sa pamumuno ng ating mga ama na tinuturing na haligi ng tahanan at sa paggabay ng ating mga ina na nagsisilbing ilaw ng tahanan, hanggang sa buong-pusong kooperasyon ng mga anak sa mga mithiin ng kanilang mga magulang para sa kanila at sa kabuuan ng kanilang pamilya.

Bilang isang anak na nasa murang gulang pa lamang, isa sa aking...

Ipagpatuloy →

Download this essay for FREE: essay-sample-02-Ang-Aking-Magagawa-Upang-Mapaunlad-Ang-Aking-Pamilya.pdf (121.86 KB)
NOTE: You will be asked to complete one (1) of our sponsor's FREE Surveys before you can download the essay. The survey is absolutely FREE. The download will start right after you completed the survey.
* Sponsors & Advertisements, and YOUR PARTICIPATION KEEP THIS WEBSITE RUNNING AND FREE. Thank you!

Sunday, October 21, 2012

Sample Essay: Ako Sampung Taon Mula Ngayon 

Sample Essay

Topic/Title from Sharmaine Sarmiento Lingat


Ako Sampung Taon Mula Ngayon

Walang sino man sa atin ang hindi nagnanais na magkaroon ng masagana at matiwasay na pamumuhay. Ngunit batid nating lahat na hindi ito mapapasa-atin ng madalian. Ito ay sinisimulan sa pagpupunla ng mga pangarap, kasabay ng paglaki ng mga ito ay ang pagdidilig nang ekstra-ordinaryong pagsusumikap, disiplina, at pananalig sa Diyos upang masigurado ang pag-ani ng inaasam na magandang kinabukasan.

Sa kabuuan, ang tangi ko lamang inaasam ay ang simpleng pamumuhay ngunit...

Ipagpatuloy →

Download this essay for FREE: essay-sample-01-Ako-Sampung-Taon-Mula-Ngayon.pdf (119.52 KB)
NOTE: You will be asked to complete one (1) of our sponsor's FREE Surveys before you can download the essay. The survey is absolutely FREE. The download will start right after you completed the survey.
* Sponsors & Advertisements and YOUR PARTICIPATION KEEP THIS WEBSITE RUNNING AND FREE. Thank you!

Friday, October 12, 2012

Essay Samples Titles, Themes, Topic Request

Ipagpaumanhin ninyo kung hindi naa-update ang website na ito gaya ng orihinal na plano.

Nalalapit na ang
ALS 2012 Examination, karamihan sa inyo ay higit na nag-aalala sa Essay na bahagi ng pagsusulit kumpara sa sa Multiple Choice.

Sa layunin ng may-akda ng
website na ito na makatulong sa mga ALS Students ay inaanyayahan ang ilan sa mga makababasa na magpadala ng Essay Titles / Themes / Topic  sa ating facebook page https://www.facebook.com/DepEdALS at pipilitin itong gawin ng inyong lingkod at i-share dito sa website para maging additional guide/reference ng lahat.
Gabayan nawa tayong lahat ng Maykapal.