Thursday, October 25, 2012

Sample Essay: Ang Aking Magagawa Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya 

Sample Essay

Topic/Title from Honna Hermias
Original Topic/Title submitted Magagawa Ko Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya 


Ang Aking Magagawa Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya

Ang pag-unlad ng estado ng isang pamilya ay nakasalalay sa responsableng pagganap ng mga tungkulin ng bawat miyembro nito. Nagmumula sa pamumuno ng ating mga ama na tinuturing na haligi ng tahanan at sa paggabay ng ating mga ina na nagsisilbing ilaw ng tahanan, hanggang sa buong-pusong kooperasyon ng mga anak sa mga mithiin ng kanilang mga magulang para sa kanila at sa kabuuan ng kanilang pamilya.

Bilang isang anak na nasa murang gulang pa lamang, isa sa aking mga pangunahing mai-aambag ay ang pagtulong sa mga gawaing bahay upang kahit papaano’y mabawasan ang pagod ng aking magulang at magkaroon pa sila ng mas mahabang oras sa pagtupad ng iba pa nilang tungkulin.

Ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente at iba pang “utilities” sa bahay ay isa rin sa aking mga magagawa. Sa pamamaraang ito ay makatutulong akong madagdagan ang “budget” ng aming pamilya para sa iba pang mga pangangailangan sa bahay.

Hangga’t maaari ay iiwasan kong magdulot ng dagdag na alalahanin o problema sa aking mga magulang. Iiwasan ko ang bisyo, pakikipagbarkarda, at iba pang mga hindi kaaya-ayang gawain. Kung sakali mang hindi sinasadyang ako’y may magawang hindi tama, ay magiging tapat ako sa aking mga magulang at ipapangakong hindi na kailanman uulitin.

Hindi maiiwasan na paminsan ay magkulang sa pagbibigay ng atensyon ang mga magulang dahil sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin, ito ay aking uunawain at hindi kailanman iisipin ang mag-rebelde. Bilang nakatatanda sa aming magkakapatid, ay pupunan ko ang ilang pagkukulang ng aming mga magulang at ipapaliwanag sa aking mga nakababatang kapatid ang sitwasyon upang hindi sila magdamdam.

Bukambibig ng marami na ang tagumpay ng mga anak sa kanilang pag-aaral ay lubos na kaligayahan ang dulot sa magulang. Gagawin ko ang aking buong makakaya upang maibigay ang kaligayahang ito sa aking mga magulang bilang “reward” sa kanilang pagsisikap para sa aming buong pamilya. Ipinapangako kong aking paghuhusayan ang aking pag-aaral at magkamit ng “honor” upang magkaroon ng mas malaking oportunidad na makahanap ng magandang trabaho na may malaking kita, upang makatulong sa aking pamilya sa pinansyal naming pangangailangan.

Ang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga anak ang pangunahing mithiin ng mga magulang sa kanilang pagsusumikap na mapa-unlad ang estado ng kanilang pamilya. Dahil dito, tayo bilang mga anak ay kinakailangang isaisip lagi at gawin ang lahat ng posibleng partisipasyon na ating mai-aambag upang maisakatuparan ng ating mga magulang ang kanilang mga pangarap para sa atin.


Download this essay for FREE: essay-sample-02-Ang-Aking-Magagawa-Upang-Mapaunlad-Ang-Aking-Pamilya.pdf (121.86 KB)
NOTE: You will be asked to complete one (1) of our sponsor's FREE Surveys before you can download the essay. The survey is absolutely FREE. The download will start right after you completed the survey.
* Sponsors & Advertisements, and YOUR PARTICIPATION KEEP THIS WEBSITE RUNNING AND FREE. Thank you!

Sunday, October 21, 2012

Sample Essay: Ako Sampung Taon Mula Ngayon 

Sample Essay

Topic/Title from Sharmaine Sarmiento Lingat


Ako Sampung Taon Mula Ngayon

Walang sino man sa atin ang hindi nagnanais na magkaroon ng masagana at matiwasay na pamumuhay. Ngunit batid nating lahat na hindi ito mapapasa-atin ng madalian. Ito ay sinisimulan sa pagpupunla ng mga pangarap, kasabay ng paglaki ng mga ito ay ang pagdidilig nang ekstra-ordinaryong pagsusumikap, disiplina, at pananalig sa Diyos upang masigurado ang pag-ani ng inaasam na magandang kinabukasan.

Sa kabuuan, ang tangi ko lamang inaasam ay ang simpleng pamumuhay ngunit pagsusumikapan kong maging mas mabuti pa sa kasalukuyang kalagayan ng aming pamilya.

Inaasahan ko na sampung taon mula ngayon ako ay isa nang matagumpay na “IT Manager” sa isang malaking korporasyon sa bansa. Tulad ng pinapangarap ng marami, ninanais ko din ang magawang makapamasyal sa ilang bahagi ng mundo, gayundin sa karamihan ng magagandang lugar dito sa Pilipinas.

Una sa aking mga priyoridad ay ang magmay-ari ng tatlong palapag na bahay kapiling ang aking butihing maybahay at dalawa naming mga anak.

Nais ko ring matupad ang pangarap ko mula noong ako’y bata pa lamang, ang magkaroon ng magarang sasakyan. Ito ang pinaka-huli sa aking mga priyoridad at aking pagsusumikapan bilang gantimpala para sa aking sarili.

Sa patuloy kong pagbibigay ng aking buong makakaya sa lahat ng aking ginagawa at sa patnubay ng ating Poong Maykapal ay buong pananalig akong naniniwala na sampung taon mula ngayon ay mabubuhay ako sa aking mga pinapangarap kapiling ng aking mga mahal sa buhay.


Download this essay for FREE: essay-sample-01-Ako-Sampung-Taon-Mula-Ngayon.pdf (119.52 KB)
NOTE: You will be asked to complete one (1) of our sponsor's FREE Surveys before you can download the essay. The survey is absolutely FREE. The download will start right after you completed the survey.
* Sponsors & Advertisements and YOUR PARTICIPATION KEEP THIS WEBSITE RUNNING AND FREE. Thank you!

Friday, October 12, 2012

Essay Samples Titles, Themes, Topic Request

Ipagpaumanhin ninyo kung hindi naa-update ang website na ito gaya ng orihinal na plano.

Nalalapit na ang
ALS 2012 Examination, karamihan sa inyo ay higit na nag-aalala sa Essay na bahagi ng pagsusulit kumpara sa sa Multiple Choice.

Sa layunin ng may-akda ng
website na ito na makatulong sa mga ALS Students ay inaanyayahan ang ilan sa mga makababasa na magpadala ng Essay Titles / Themes / Topic  sa ating facebook page https://www.facebook.com/DepEdALS at pipilitin itong gawin ng inyong lingkod at i-share dito sa website para maging additional guide/reference ng lahat.
Gabayan nawa tayong lahat ng Maykapal.