Sunday, September 14, 2014

Sample Essay: Ang Kahalagahan ng Makabagong Teknolohiya sa Pag-unlad ng Bansa
Sample EssayAng Kahalagahan ng Makabagong Teknolohiya sa Pag-unlad ng Bansa

Ang kakayahan ng makabagong teknolohiyang gawing mas produktibo, mabilis at palagiang tama ang ibinibigay na resulta ng anumang pinaggagamitan nito ay sapat nang katibayang malaki ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng bansa.

Sinabi ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, mas nagiging makatotohanan ito sa kasalukuyan dahil sa mas...

Ipagpatuloy →