ALS REVIEWERS

ALS Reviewer

Pangunahing layunin ng may-akda ng website na ito ay ang makapagbigay ng mga pinaka-angkop at pinaka-epektibong reviewers sa bawat subject areas na bumubuo sa Alternative Learning System Accreditation & Equivalency Test (ALS A&E Test)

Ang mga nasabing reviewer ay matatagpuan sa listahan sa ibaba kasunod ng mga subject areas, ang mga ito ay may label na "Reviewer #", i-click lamang ang mga ito at maaari nang simulan ang pag-re-review. Sa kasalukuyan, dahil sa ang website na ito nasa initial stage pa lamang, iilan pa lamang ang ALS reviewers ang nalilikha. Regular lamang bisitahin ang website para sa mga karagdagang ALS Reviewers na pipiliting mai-upload bawat araw.

Inaasahang katulad ng mga nakaraang taon, ang ALS A&E Test ay nahahati sa 2 bahagi: Multiple Choice Test at Composition Writing (Essay), at binubuo ng mga sumusunod na subject areas:

ELEMENTARY:
Multiple Choice
Bahagi I. (Communication)
Bahagi II. (Problem Solving & Critical Thinking
Bahagi III. (Sustainable Use of Resources & Productivity)
Bahagi IV. (Dev’t. of Self & Expanding One’s World Vision)
Composition Writing

SECONDARY:
Multiple Choice
Bahagi I. Kasanayang Pangkomunikasyon sa Filipino
(Part I - Communication Skills in Filipino) 
Bahagi II. Kasanayang Pangkomunikasyon sa English
(Part II - Communication Skills in English)
Bahagi III. Mapanuring Pag-iisip at Paglutas ng Suliranin
(Part III - Critical Thinking and Problem Solving)
Bahagi IV. Kabuhayan at Likas na Yaman
(Part IV - Sustainable Use of Resources and Productivity)
Bahagi V. Pagpapalawak ng Pananaw
(Part V - Expanding One’s World Vision)
Composition Writing