Friday, October 24, 2014

Sample Essay: Ano ang negatibong epekto ng ugaling Filipino Time sa buhay natin?

Sample Essay

Isinulat ni: A. Cueva
 
 

Ang Negatibong Epekto ng Ugaling Filipino Time sa Buhay Natin

Naging bahagi na ng kultura nating mga Pilipino ang ugaling Filipino Time o ang pagdating nang lampas sa itinakdang oras. Kilala tayong mga Pilipino sa kaugaliang ito at isa sa mga inaayawan sa atin ng ibang lahi. Hindi naman ang kabuuang populasyon nating mga Pilipino ang nagtataglay ng ganitong kaugalian, mas marami pa rin ang porsyento ng mga nagpapahalaga sa oras ngunit sa kasamaang palad ay sila rin ang mga pangunahing naaapektuhan ng maling gawain ng iba.

Sa paaralan, kung tayo ay palagiang late pumasok ay nababawasan ang mga kaalamang maari nating matutunan. Dahil din sa kaugaliang Filipino Time, ang mga ...

Ipagpatuloy →