Filipino Essay

Essay Samples and Tutorials

Napakahalagang bahagi ng ALS Test ang Composition Writing o Essay Writing. Kahit iyo pang magawang ma-perfect ang multiple choice na bahagi ng pagsusulit, ngunit ikaw ay hindi palaring maabot ang required points para sa essay writing, hindi ka pa rin makakapasa sa pagsusulit. Ito ang napakalaking katotohanang pinagwawalang-bahala ng karamihan at labis na pinagsisisihan sa huli.

May mga ilan din namang naniniwalang nagawa nila ng tama ang bahagi ng pagsusulit na essay writing, ngunit nabibigla paglabas ng ALS Result at mapag-alamang sila'y hindi nakapasa dahil mababa ang puntos na nakuha sa essay.

Laging isa-isip na kinakailangang maipasa ang parehong bahagi ng ALS Test na multiple choice at composition writing upang makapasa sa test at makamit ang pribiliheyong makapagpatuloy ng pag-aaral sa college. Ipinapayo sa lahat na parehong pagbuhusan ng inyong atensyon at oras sa pag-re-review ang parehong bahagi ng test. Maasahang katulong ninyo ang DepED-ALS.com sa inyong pag-re-review.

Ipagpatuloy →

Kung nais ninyong ikonsulta ang inyong mga essay composition, pumunta lamang sa ating Facebook Page - http://www.facebook.com/DepEdALS# at i-PM ang inyong essay composition. Makaka-asa ang lahat na  iko-correct ng inyong lingkod kung mayroong makitang mali, at magsa-suggest ng ilang mga punto upang mas ma-develop nang husto ang inyong essay composition.