Sunday, October 21, 2012

Sample Essay: Ako Sampung Taon Mula Ngayon 

Sample Essay

Topic/Title from Sharmaine Sarmiento Lingat


Ako Sampung Taon Mula Ngayon

Walang sino man sa atin ang hindi nagnanais na magkaroon ng masagana at matiwasay na pamumuhay. Ngunit batid nating lahat na hindi ito mapapasa-atin ng madalian. Ito ay sinisimulan sa pagpupunla ng mga pangarap, kasabay ng paglaki ng mga ito ay ang pagdidilig nang ekstra-ordinaryong pagsusumikap, disiplina, at pananalig sa Diyos upang masigurado ang pag-ani ng inaasam na magandang kinabukasan.

Sa kabuuan, ang tangi ko lamang inaasam ay ang simpleng pamumuhay ngunit...

Ipagpatuloy →

Download this essay for FREE: essay-sample-01-Ako-Sampung-Taon-Mula-Ngayon.pdf (119.52 KB)
NOTE: You will be asked to complete one (1) of our sponsor's FREE Surveys before you can download the essay. The survey is absolutely FREE. The download will start right after you completed the survey.
* Sponsors & Advertisements and YOUR PARTICIPATION KEEP THIS WEBSITE RUNNING AND FREE. Thank you!