Thursday, October 25, 2012

Sample Essay: Ang Aking Magagawa Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya 

Sample Essay

Topic/Title from Honna Hermias
Original Topic/Title submitted Magagawa Ko Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya 


Ang Aking Magagawa Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya

Ang pag-unlad ng estado ng isang pamilya ay nakasalalay sa responsableng pagganap ng mga tungkulin ng bawat miyembro nito. Nagmumula sa pamumuno ng ating mga ama na tinuturing na haligi ng tahanan at sa paggabay ng ating mga ina na nagsisilbing ilaw ng tahanan, hanggang sa buong-pusong kooperasyon ng mga anak sa mga mithiin ng kanilang mga magulang para sa kanila at sa kabuuan ng kanilang pamilya.

Bilang isang anak na nasa murang gulang pa lamang, isa sa aking...

Ipagpatuloy →

Download this essay for FREE: essay-sample-02-Ang-Aking-Magagawa-Upang-Mapaunlad-Ang-Aking-Pamilya.pdf (121.86 KB)
NOTE: You will be asked to complete one (1) of our sponsor's FREE Surveys before you can download the essay. The survey is absolutely FREE. The download will start right after you completed the survey.
* Sponsors & Advertisements, and YOUR PARTICIPATION KEEP THIS WEBSITE RUNNING AND FREE. Thank you!