Monday, September 29, 2014

Sample Essay: Ang Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Sariling Wika

Sample Essay

Isinulat ni: A. Tijap
 
 
Ang Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Sariling Wika

Ang lahat ng tao sa mundo ay mayroong sariling wikang ginagamit depende kung saang bahagi ng mundo ka naninirahan. Mayroong iba't ibang wika sa mundo tulad ng Nihonggo sa Japan, Malay sa Malaysia, Arabic sa mga bansa sa Middle East Asia at wikang Filipino naman dito sa Pilipinas.

Mahalaga sa ating mga Pilipino ang ating wika dahil ito ang instrumento upang tayo ay magkakaintindihan, ito rin ang ...

Ipagpatuloy →