Friday, October 12, 2012

Essay Samples Titles, Themes, Topic Request

Ipagpaumanhin ninyo kung hindi naa-update ang website na ito gaya ng orihinal na plano.

Nalalapit na ang
ALS 2012 Examination, karamihan sa inyo ay higit na nag-aalala sa Essay na bahagi ng pagsusulit kumpara sa sa Multiple Choice.

Sa layunin ng may-akda ng
website na ito na makatulong sa mga ALS Students ay inaanyayahan ang ilan sa mga makababasa na magpadala ng Essay Titles / Themes / Topic  sa ating facebook page https://www.facebook.com/DepEdALS at pipilitin itong gawin ng inyong lingkod at i-share dito sa website para maging additional guide/reference ng lahat.
Gabayan nawa tayong lahat ng Maykapal.