Thursday, March 6, 2014

2013 Results of ALS A&E Test (Per Region)

Alternative Learning System


2013 Results of Accreditation and Equivalency Exam


Naglathalang muli ang DepEd sa website nito ng panibagong bersyon ng listahan ng mga matatagumpay na nakapasa sa pagsusulit ng ALS A&E (Alternative Learning System Accreditation & Equivalency) para sa taong 2013.

Ang bagong bersyon ay pinagbukod-bukod sa bawat rehiyon. Bunga nito ay mas mapapadali ang paghahanap ng mga mag-aaral sa resulta ng kanilang pagsusulit.
Elementary Level


Secondary Level


Source: www.deped.gov.ph