Friday, July 17, 2015

Essay Example: Personal Experience

Sample Essay

Isinulat ni: A. Cueva
 
 

Ang Karanasang Hindi Ko Malilimutan

Lahat tayo ay may karanasang hindi natin malilimutan. Maaaring para sa iba ay maliit na bagay lamang ngunit sa iyo ay napakahalaga.

Ang karanasang hindi ko malilimutan ay ang aking ika-pitong kaarawan. Sa araw na iyon ay naroon ang lahat ng aking mga kalaro at mga kamag-anak. Ang aking mga handa ay pansit, hotdog, tinapay, cake, at ice cream. Mayroon ding mga...

Ipagpatuloy →

0 comments:

Post a Comment

Comments are moderated. Non-related concerns/crappy messages will be ignored.