Thursday, July 18, 2013

Kailan ang Date ng Test?

ALS 2013

Ang mga sumusunod ay ang mga schedule kung kailan inaasahang ganapin ang 2013 Alternative Learning System Accreditation &Equivalency (ALS A&E) Test para sa Elementary at Secondary Levels sa buong bansa (17 regions covering 219 divisions).
Date of TestRegions Covered
October 06, 2013Regions IX, X, XI, XII, Caraga and ARMM
October 13, 2013Regions V, VI, VII and VIII
October 20, 2013Regions I, II, III and Cordillera Administrative Region (CAR)
November 10, 2013National Capital Region (NCR), Regions IV-A (CALABARZON), and IV-B(MIMAROPA)
Siguraduhing makapagpa-register sa pinakamalapit na itinalagang Registration and Testing Center sa inyong lugar.
Reference: DepED.gov.ph