Thursday, July 18, 2013

ALS 2013 Registration

ALS 2013

Ang registration period ay magsisimula sa July 4, 2013 hanggang August 2, 2013.

Wala pong babayaran sa pagpapa-register.

Kumpletuhin ang mga requirements at dalhin sa pinakamalapit na Registration and Testing Center (RTC) sa inyong lugar. Sakaling hindi mo alam kung saan ang mga ito, maaari kang magsadya sa inyong barangay hall, sa pinakamalapit na public school (elementary o high school) sa inyong lugar, o personal na magtanong sa kahit na sinong public school teacher at siguradong maibibigay sayo ang impormasyong iyong kailangan patungkol sa 2013 ALS A&E Test.

Maari ding tumawag sa Bureau of Alternative Learning System (BALS) hotline (02) 635-4694 para sa kumpletong impormasyon.


Reference: DepED.gov.ph