Thursday, July 18, 2013

Sino-sino ang mga Qualified Kumuha ng Test?

ALS 2013

Ang mga sumusunod ay inaanyayahang mag-register para sa 2013 ALS A&E Test:
 • Out-of-school youth and adults/school leavers/non-attendees of the formal school system
 • Out-of-school youth and adults/school leavers/non-attendees of the formal school system who are visually-impaired but braille literate (contracted)
 • Learners of home education or homeschoolers.
 • Non-passer of previous years' A&E Test.
 • Others who may be:
  • Unemployed out-of-school youth and adults.
  • Industry-based workers, housewives, maids, factory workers, drivers, etc.
  • Members of cultural minorities/indigenous peoples (IPs)
  • Inmates, rebel/soldier integrees

Source: DepEd.gov.phSimplified Version:


Elementary Level ALS A&E Test:
 • Kung hindi mo natapos ang elementary sa anumang kadahilanan at ikaw ay 11-taong gulang pataas bago o sa araw ng itinakdang petsa ng ALS 2013 test, ikaw ay qualified kumuha ng Elementary Level ALS A&E Test.

Secondary Level ALS A&E Test:
 • Kung ikaw ay nakapagtapos ng elementary ngunit hindi natapos ang high school sa anumang kadahilanan at ikaw ay 15-taong gulang pataas bago o sa araw ng itinakdang petsa ng ALS 2013 test, ikaw ay qualified kumuha ng Secondary Level ALS A&E Test.
 • Ang mga hindi pinalad makapasa sa mga nakaraang taon ng ALS Test ay pinapahintulutang mag-retake.
 • Ang mga nagpa-register at nag-review sa nakaraang ALS program, ngunit hindi nakapunta sa itinakdang petsa ng ALS test ay inaanyayahang magpa-register muli.
 • Sinumang mga kabataan o mga matatanda na kasalukuyang nag-aaral ngunit overaged para sa elementary level (mahigit 11-taong gulang) o para sa high school (mahigit 15-taong gulang) ay inaanyayahang magpa-register.


Reference: DepED.gov.ph