Thursday, July 18, 2013

Anu-ano ang mga Requirements?

ALS 2013

Ang mga magpapa-register para sa 2013 ALS A&E Test ay kinakailangang magpasa ng mga sumusunod na documents sa araw ng pagpapa-register.
 1. Dalawang (2) piraso ng passport size-photo with name tag sa ganitong format: SURNAME, FIRST NAME & MIDDLE NAME.
  Example:
     DELA CRUZ, JUAN SANTOS
 2. Birth Certificate
 3. Original and xerox copies ng alin man sa mga sumusunod na government-issued identification:
  • Valid Driver's License
  • Valid Passport
  • Voter's ID
  • SSS/GSIS ID
  • Postal ID
  • NBI Clearance (xerox copy not needed)
  * Ang ibang mga ID na hindi kabilang sa mga nabanggit ay hindi tatanggapin. Kinakailangang sa ipi-prisintang ID ay mayroong litrato ng magpapa-register.
Reference: DepED.gov.ph