Thursday, September 4, 2014

WIkang Filipino, Essay Idea Source

Essay Idea Source: Wikang Filipino


Ang video clip na ito ng BANDILA (ABS-CBN, Channel 2) ay mula sa kanilang segment na Bandila-Xtra: Ebolusyon ng Wika na isinampapawid noong August 25, 2014.

Ang video clip na ito ay mapagkukunan natin ng mga karagdagang ideya para sa essay topic na tungkol sa Wikang Filipino


Video Credit: BANDILA, ABS-CBN Channel 2

NO INTENTION OF COPYRIGHT INFRINGEMENT