Thursday, June 7, 2012

Kailan ang Date ng Test?

Alternative Learning System

Ang mga sumusunod ay ang mga bagong schedule kung kailan gaganapin ang 2012 ALS A&E Test sa bawat regions.

UPDATE: (November 17, 2012)


New Date of TestRegions Covered
November 25, 2012Regions IV-A, IV-B, & NCR
December 2, 2012Regions I, II, III, & CAR
December 9, 2012Regions V, VI, VII, & VIII
December 16, 2012Regions IX, X, XI, XII, CARAGA, & ARMM

Reference: http://www.deped.gov.ph/updates/updateslinks.asp?id=1377

** Click the photo to zoom. This photo is uploaded for information purposes only. NO intention of reproduction (for monetary profit), NO attempt of tampering, or whatsoever.UPDATE: (October 21, 2012)

Ang orihinal na schedule ng 2012 ALS A&E Test ay na-postpone. Ang inyong mababasa sa ibaba ay ang opisyal na mensahe mula sa DepED patungkol dito. 

ORIGINAL POST:

Ang mga sumusunod ay ang mga schedule kung kailan gaganapin ang 2012 ALS A&E Test sa bawat regions.

Date of TestRegions Covered
October 07, 2012Regions IX, X, XI, XII, Caraga and ARMM
October 14, 2012Regions V, VI, VII and VIII
October 21, 2012Regions I, II, III and CAR
October 28, 2012Regions IV-A, IV-B and NCR

Siguraduhing makapagpa-register sa pinakamalapit na itinalagang Registration and Testing Center sa inyong lugar.

Reference: DepED.gov.ph