Friday, June 8, 2012

Kailan ang Registration?

Alternative Learning System

Ang registration period ay magsisimula sa June 12, 2012 hanggang July 31, 2012.

Wala pong babayaran sa pagpapa-register.

Kumpletuhin ang mga requirements at dalhin sa pinakamalapit na Registration and Testing Center sa inyong lugar. Sakaling hindi mo alam kung saan ang mga ito, maaari kang magsadya sa inyong barangay hall, sa pinakamalapit na public school (elementary o high school) sa inyong lugar, o personal na magtanong sa kahit na sinong public school teacher at siguradong maibibigay sayo ang impormasyong iyong kailangan patungkol sa 2012 ALS A&E Test.

Maari ding tumawag sa Bureau of Alternative Learning System (BALS) hotline (02) 635-5193 para sa kumpletong impormasyon.


Reference: DepED.gov.ph