Saturday, June 9, 2012

Sino-sino ang mga Qualified Kumuha ng Test?

Alternative Learning System

Elementary Level ALS A&E Test:
  • Kung hindi mo natapos ang elementary sa anumang kadahilanan at ikaw ay 11-taong gulang pataas bago o sa araw ng itinakdang petsa ng ALS test, ikaw ay qualified kumuha ng Elementary Level ALS A&E Test.

Secondary Level ALS A&E Test:
  • Kung ikaw ay nakapagtapos ng elementary ngunit hindi natapos ang high school sa anumang kadahilanan at ikaw ay 15-taong gulang pataas bago o sa araw ng itinakdang petsa ng ALS test, ikaw ay qualified kumuha ng Secondary Level ALS A&E Test.
  • Ang mga hindi pinalad makapasa sa mga nakaraang taon ng ALS Test ay pinapahintulutang mag-retake.
  • Ang mga nagpa-register at nag-review sa nakaraang ALS program, ngunit hindi nakapunta sa itinakdang petsa ng ALS test ay inaanyayahang magpa-register muli.
  • Sinumang mga kabataan o mga matatanda na kasalukuyang nag-aaral ngunit overaged para sa elementary level(mahigit 11-taong gulang) o para sa high school(mahigit 15-taong gulang).

Reference: DepED.gov.ph